pl en

Polistyren wysokoudarowy HIPS

Polistyren wysokoudarowy HIPS, dzięki zawartości polibutadienu posiada właściwości elastycznyczne. Jest odporny na pękanie w większym stopniu niż polistyren niskoudarowy GPPS. Dodatek polibutadienu powoduje zmniejszenie sztywności, utratę przezroczystości oraz znaczną redukcję połysku w porównaniu do GPPS. Polistyren wysokoudarowy posiada mniejszą wytrzymałość na rozciąganie oraz wykazuje znacznie większą matowość powierzchni. Zakres temperaturowy stosowania wyrobów i wynosi od -10C do +75C dla pracy ciągłej.

Polistyren wysokoudarowy stosuje się do: wytłaczania folii, która jest w kolejnym kroku termoformowana (opakowań, wnętrza lodówek), do wtrysku wyrobów powszechnego użytku, itp.

HIPS TOTAL

Nazwa handlowa MFI Charakterystyka Zastosowanie
TOTAL HIPS 8260 2,8 Dobre właściwości mechaniczne w niskich temperaturach. Płyty i folie do głębokiego termoformowania (np. wkłady do lodówek, opakowania na lody).
TOTAL HIPS 7240 4,5 Wysoka udarność, dobre właściwości do formowania termicznego. Wytłaczanie folii i profili, opakowania termoformowalne do przemysłu spożywczego.
TOTAL HIPS 3450 7 Bardzo wysoka odporność termiczna, dobre płynięcie. Elementy techniczne, artykuły konsumpcyjne, zabawki.
TOTAL HIPS 4440 10 Dobre płynięcie, wysoka odporność termiczna. Obudowy TV, sprzęt biurowy.
TOTAL HIPS 6540 11,5 Dobre płynięcie, wysoka udarność. Artykuły konsumpcyjne, sprzęt biurowy, zabawki, elementy techniczne.
TOTAL HIPS 3630 15 Wysoka odporność termiczna. Sprzęt biurowy, zabawki, możliwość uzyskania wysokiej wydajności przetwórczej.

HIPS Synthos

Nazwa handlowa MFI Charakterystyka Zastosowanie
SYNTHOS PS HI 336M 11-13 Bardzo łatwe płynięcie. Wyroby o złożonych kształtach, cienkościenne, możliwość uzyskiwania wysokiej wydajności przetwórczej.
SYNTHOS PS HI 552M 9-10 Wysoka udarność, szerokie możliwości zastosowania. Artykuły konsumpcyjne i elementy techniczne, które są narażone na podwyższone obciążenie mechaniczne.
SYNTHOS PS HI 562E 3-4 Wysoka udarność, dobre właściwości do formowania termicznego. Płyty, folie, elementy techniczne i opakowania formowane na gorąco (np. opakowania dla przemysłu spożywczego i mleczarskiego).
SYNTHOS PS HI 662E 3-4 Wysoka udarność, dobre właściwości do formowania termicznego. Płyty o złożonym wykończeniu powierzchni, formowane elementy techniczne, folie i opakowania.
SYNTHOS PS HI 945E 4,5-4,7 Wysoka udarność, dobre właściwości do formowania termicznego. Płyty, folie, elementy techniczne i opakowania formowane na gorąco (np. opakowania dla przemysłu spożywczego i mleczarskiego).