pl en

Polistyren GPPS (general purpose polystytene)

Polistyren GPPS (general purpose polystytene) jest polimerem otrzymywanym w procesie polimeryzacji styrenu. Rozpuszcza się w aromatycznych i chlorowanych węglowodorach, jest odporny na alkohole i wodę. Gęstość kształtuje się na poziomie 1.05 – 1.07 g/cm3. Polistyren charakteryzuje się dobrą przezroczystością i odpornością termiczną. Wyroby z GPPS charakteryzują się dużą sztywnością. Po zmieszaniu z dodatkami, polistyren stanowi podstawę wielu tworzyw sztucznych. Czysty polistyren jest bezbarwny (transparentny), twardy, kruchy, o bardzo ograniczonej elastyczności. Skurcz przetwórczy 0,4-0,7%.

GPPS Total

Nawa handlowa MFI Charakterystyka Zastosowanie
TOTAL GPPS 1160 2,4-2,6 Wysoka odporność termiczna, wysoka masa cząsteczkowa. Doskonałe właściwości optyczne. Produkcja kubków na gorące napoje, panele do kabin prysznicowych, produkcja arkuszy XPS, wytłaczanie profili, produkcja folii BOPS.
TOTAL GPPS 1340 4 Dobre właściwości optyczne, wysoka masa cząsteczkowa dobre właściwości mechaniczne. Produkcja zabawek, sprzętu biurowego, opakowań na CD, szuflady do lodówek, koextruzja z HIPS, opakowania na jajka.
TOTAL GPPS 1450N 6,5 Wysoka odporność termiczna i mechaniczna, dobre właściwości optyczne. Produkcja płyt XPS
TOTAL GPPS 1540 12 Dobre właściwości optyczne i mechaniczne. Dobra płynność. Akcesoria biurowe, opakowania CD i DVD, koextruzja z HIPS , opakowania do kosmetyków, sztucce jednorazowe, wieszaki do ubrań, zabawki, akcesoria reklamowe.
TOTAL GPPS 1810 20 Wysoka płynność, dobre właściwości optyczne. Produkcja opakowań do CD/DVD, sztućce i kubki jednorazowe,długopisy, zabawki, sprzęt biurowy. Jako nośnik koncentratów barwiących.
TOTAL GPPS 1960N 30 Wysoka odporność termiczna, wysoka płynność, dobre właściwości optyczne. Produkcja płyt XPS. Jako nośnik koncentratów barwiących

GPPS Synthos

Nawa handlowa MFI Charakterystyka Zastosowanie
SYNTHOS PS GP 137 17-19 Łatwe płynięcie. Doskonałe właściwości optyczne. Kubki jednorazowe, pojemniki dla przemysłu spożywczego, sprzęt medyczny, szablony kreślarskie. Wytłaczanie warstwy nabłyszczającej w koekstruzji.
SYNTHOS PS GP 152 2,5-3,5 Wyższa odporność termiczna, bardzo dobre właściwości reologiczne. Doskonałe właściwości optyczne. Szuflady lodówek do przechowywania warzyw i owoców, panele na kabiny prysznicowe, opakowania CD i DVD. Formowane na gorąco opakowania (mieszanki z polistyrenami wysokoudarowymi HIPS lub kopolimerami SBC), dwuosiowo orientowane folie (BOPS) – wytłaczanie z rozdmuchem.
SYNTHOS PS GP 535 3,7-4,3 Wyższa odporność termiczna, bardzo dobre właściwości reologiczne. Doskonałe właściwości optyczne. Szuflady lodówek do przechowywania warzyw i owoców, panele na kabiny prysznicowe, opakowania CD i DVD. Formowane na gorąco opakowania (mieszanki z polistyrenami wysokoudarowymi HIPS lub kopolimerami SBC), dwuosiowo orientowane folie (BOPS) – wytłaczanie z rozdmuchem.
SYNTHOS PS GP 154 9-10 Bardzo dobre właściwości reologiczne. Doskonałe właściwości optyczne. Miski, pojemniki, zakrętki. Mieszanki z polistyrenami wysokoudarowymi – HIPS lub koekstruzja (warstwa nabłyszczająca). Możliwość dalszego termoformowania.
SYNTHOS PS GP 525 9-10 Bardzo dobre właściwości reologiczne. Doskonałe właściwości optyczne. Miski, pojemniki, zakrętki. Mieszanki z polistyrenami wysokoudarowymi – HIPS lub koekstruzja (warstwa nabłyszczająca). Możliwość dalszego termoformowania.
SYNTHOS PS GP 171 1,4-1,7 Wysoka odporność termiczna i wytrzymałość mechaniczna. Doskonałe właściwości optyczne. Dwuosiowo orientowane folie (BOPS), płyty izolacyjne (XPS), panele do kabin prysznicowych, kubki na gorące napoje (mieszanki z polistyrenami wysokoudarowymi – HIPS w celu zwiększenia odporności termicznej wyrobu). Elementy o podwyższonej odporności termicznej lub mechanicznej.
SYNTHOS PS GP 174 7-8 Wysoka odporność termiczna, dobre właściwości reologiczne. Produkcja płyt i arkuszy XPS – metodą bezpośredniego spieniania.
SYNTHOS PS GP 585A 2,4-2,6 Wysoka odporność termiczna i wytrzymałość mechaniczna. Doskonałe właściwości optyczne. Kubki na gorące napoje, panele do kabin prysznicowych, folie i płyty (XPS). Formowane na gorąco opakowania (mieszanki z polistyrenami wysokoudarowymi HIPS lub kopolimerami SBC). Szuflady lodówek do przechowywania warzyw i owoców, opakowania na CD, DVD.
SYNTHOS PS GP 535 3,7-4,3
SYNTHOS PS GP 585X 7,5-8,5 Wysoka odporność termiczna, dobre właściwości reologiczne. Produkcja płyt i arkuszy XPS – metodą bezpośredniego spieniania.