pl en

EPS

Polistyren do spieniania EPS ma postać perełek, zawiera pentan, dzięki któremu pod wpłwem pary wodnej EPS ulega spienieniu (powiększa swoją objętość) do styropianowych kulek.

Oferowany jest w różnej granulacji, w wersji palnej oraz samogasnącej (środek opóźniający spalanie: heksabromocyklododekan w ilości do 0,5%). W wersji samogasnącej w płomieniu topi się i zwęgla, nie podtrzymuje ognia, a po odjęciu jego źródła gaśnie. Występują również odmiany o zróżnicowanej zawartości pentanu (niższa zawartość- krótszy okres sezonowania bloków styropianowych) oraz typy z dodatakami poprawiającymi właściwości izolacyjne czy też redukujące chłonność wody.

Dzięki swoim właściwościom EPS powszechnie stosuje się w izolacji cieplnej do wytwarzania płyt izolacyjnych, kształtek i opakowań.

EPS Synthos

Nawa handlowa  Granulacja Zastosowanie
Synthos EPS 0500F/CZ 0,5–0,90mm Produkcja kształtek o grubości ścianki powyżej 8 mm, opakowania transportowe dla towarów ze szkła i sprzętu elektrotechnicznego, profile cięte, płyty perymetryczne, kształtki budowlane, kształtki podłogowe i dachowe.
Synthos EPS 0800F/CZ 0,90–1,25mm Produkcja kształtek o dużych pojemnościach, płyt wytłaczanych, ciętych płyt i profili dla izolacji cieplnej obiektów budowlanych.
Synthos EPS 1000F/CZ 1,25-1,8mm Produkcja kształtek o dużych pojemnościach, płyt wytłaczanych, ciętych płyt i profili dla izolacji cieplnej obiektów budowlanych.
Synthos EPS 1600F/CZ 1,8-2,24mm Produkcja kształtek o dużych pojemnościach, płyt wytłaczanych, ciętych płyt i profili dla izolacji cieplnej obiektów budowlanych.
Synthos EPS 2000F/CZ 2,24-3,15mm Produkcja kształtek o dużych pojemnościach, płyt wytłaczanych, ciętych płyt i profili dla izolacji cieplnej obiektów budowlanych.
Synthos EPS 300F/PL 0,4-0,7mm Produkcja kształtek o grubości ścianki powyżej 8 mm, opakowania transportowe dla towarów ze szkła i sprzętu elektrotechnicznego, profile cięte, płyty perymetryczne, kształtki budowlane, kształtki podłogowe i dachowe.
Synthos EPS 0500F/PL 0,7-1,0mm Produkcja kształtek o dużych pojemnościach, płyt wytłaczanych, ciętych płyt i profili dla izolacji cieplnej obiektów budowlanych.
Synthos EPS 800F/PL 1,0-1,80mm Produkcja kształtek o dużych pojemnościach, płyt wytłaczanych, ciętych płyt i profili dla izolacji cieplnej obiektów budowlanych.
Synthos EPS 1600F/PL 1,8-2,35mm Produkcja kształtek o dużych pojemnościach, płyt wytłaczanych, ciętych płyt i profili dla izolacji cieplnej obiektów budowlanych.

EPS Synbra

Nawa handlowa  Granulacja Zastosowanie
STYREX 406RC 0,35-0,7mm Produkcja kształtek o cienkich ściankach
STYREX 607RC 0,5-0,8mm Produkcja kształtek o różnej grubości > 6mm
STYREX 710RC 0,,6-1,1mm Produkcja kształtek o różnej grubości > 8mm
STYREX 1012RC 0,9-1,4mm Produkcja bloków lub ścianek
STYREX 607FM 0,5-0,8mm Produkcja kształtek o różnej grubości > 6mm; uniepalniony
STYREX 710FM 0,6-1,1mm Produkcja kształtek o różnej grubości > 8mm; uniepalniony
STYREX 1016FM 0,9-1,8mm Produkcja bloków lub ścianek
STYREX 1619FM 1,4-2,5mm Produkcja bloków lub ścianek; izolacyjność akustyczna

EPS Total

Nawa handlowa  Granulacja Zastosowanie
EPS EXCELL-R XLR 5359 SE polistyren do spieniania 0.9 – 1.6 mm szary; uniepalniony
EPS EXCELL-R XLR 5559 SE polistyren do spieniania 0.9 – 1.6 mm szary; uniepalniony; podwyższony współczynnik λ