pl en

Przewodzące energię elektryczną

Kompozyty termoplastyczne przewodzące energię elektryczną ze względu na oporność powierzchniową dzielimy na: tworzywa sztuczne 1012 ohm/sq i powyżej (dla porównania) kompozyty antystatyczne 1010– 1012 ohm/sq kompozyty rozpraszające 106– 1012 ohm/sq kompozyty przewodzące 101 – 106 ohm/sq kompozyty ekranujące fale elektromagnetyczne oraz fale radiowe (EMI/RFI) 101 – 104 ohm/sq, przy czym dla prównania metale 10-1– 10-5 ohm/sq.

Kompozyty przewodzące energię elektryczną

nazwa handlowa Charakterystyka Zastosowanie
kompozyty antystatyczne
RTP 499 X 83696 kompozyt na bazie PS, 15% GF, permanentnie antystatyczny, wtrysk
RTP 499 X 87338 kompozyt na bazie PS, 20% GF, permanentnie antystatyczny, wtrysk
RTP 699 X 85828 kompozyt na bazie ABS, 15% GF, permanentnie antystatyczny, wtrysk
RTP 699 X 85843 kompozyt na bazie ABS, 20% GF, permanentnie antystatyczny, wtrysk
kompozyty rozpraszające energię elektrostyczną, ESD protection
ESD A 100 kompozyt na bazie PP, niska płynność, ochrona przed wyładowaniami statycznymi ESD protection wytłaczanie
ESD A 100 FR kompozyt na bazie PP, uniepalniony do klasy V0@1.5mm, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD A 200 kompozyt na bazie PA 6/6, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD A 280 FR kompozyt na bazie PA 6/6, uniepalniony do klasy V0@1.5mm, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD A 200 A kompozyt na bazie PA 6, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD A 204 H kompozyt na bazie PA 6/6, podwyższona udarność, GF25%, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD 300 EM kompozyt na bazie PC, ochrona przed wyładowaniami statycznymi, łatwy w przetwórstwie, wtrysk
ESD 301 EM kompozyt na bazie PC, GF10%, ochrona przed wyładowaniami statycznymi, łatwy w przetwórstwie, wtrysk
ESD 300 EM TFE 15 kompozyt na bazie PC,15%PTFE, ochrona przed wyładowaniami statycznymi, wtrysk
ESD A 380 kompozyt na bazie PC, włókno węglowe, ochrona przed wyładowaniami statycznymi, wtrysk
ESD A 400 kompozyt na bazie PS, ochrona przed wyładowaniami statycznymi, wtrysk
ESD A 600 kompozyt na bazie ABS, ochrona przed wyładowaniami statycznymi, wtrysk
ESD A 680 kompozyt na bazie ABS, włókno węglowe, ochrona przed wyładowaniami statycznymi, wtrysk
ESD A 700 kompozyt na bazie HDPE, ochrona przed wyładowaniami statycznymi, wtrysk
ESD A 700 A kompozyt na bazie LDPE, ochrona przed wyładowaniami statycznymi, wtrysk
ESD 800 TFE 10 kompozyt na bazie POM, 10%PTFE, ochrona przed wyładowaniami statycznymi, wtrysk
ESD A 901 kompozyt na bazie PSU, 10%GF, ochrona przed wyładowaniami statycznymi, wtrysk
ESD A 1000 kompozyt na bazie PBT, ochrona przed wyładowaniami statycznymi, wtrysk
ESD A 1005 kompozyt na bazie PBT, 30%GF, ochrona przed wyładowaniami statycznymi, wtrysk
ESD A 1305 kompozyt na bazie PPS, 30%GF, ochrona przed wyładowaniami statycznymi, wtrysk
ESD A 1480 kompozyt na bazie PES wypełniony włóknem węglowym, ochrona przed wyładowaniami statycznymi, wtrysk
ESD A 2101 kompozyt na bazie PEI, 10%GF, ochrona przed wyładowaniami statycznymi, wtrysk
ESD A 2180 kompozyt na bazie PEI wypełniony włóknem węglowym, ochrona przed wyładowaniami statycznymi, wtrysk
ESD A 2500 kompozyt na bazie PC/ABS, ochrona przed wyładowaniami statycznymi, wtrysk
kompozyty przewodzące prąd elektryczny, ESD protection
ESD C 100 kompozyt na bazie PP, niska płynność, elektrycznie przewodzący, ochrona przed wyładowaniami statycznymi ESD protection wytłaczanie
ESD C 102 kompozyt na bazie PP wypełniony 15% włókna szklanego, przewodzący elektryczność, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD C 100 FR kompozyt na bazie PP, uniepalniony do klasy V0@1,5mm, elektrycznie przewodzący, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD C 180 kompozyt na bazie PP wypełniony włóknem węglowym, przewodzący elektryczność, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD C 200 kompozyt na bazie PA 6/6, przewodzący elektryczność, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD C 280 kompozyt na bazie PA 6/6 wypełniony włóknem węglowym przewodzący elektryczność, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD C 200 A kompozyt na bazie PA 6, przewodzący elektryczność, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD C 204 F kompozyt na bazie PA 12 wypełniony 25% włókna szklanego, przewodzący elektryczność, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD C 202 H kompozyt na bazie PA 6/6 o podwyższonej udarności i wypełniony 15% włókna szklanego, przewodzący elektryczność, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD C 380 kompozyt na bazie PC wypełniony włóknem węglowym, przewodzący elektryczność, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD C 380 SE kompozyt na bazie PC wypełniony włóknem węglowym, uniepalniony do klasy V1@3mm, przewodzący elektryczność, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD A 400 kompozyt na bazie PS, przewodzący elektryczność, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD C 600 kompozyt na bazie ABS, przewodzący elektryczność, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD C 680 kompozyt na bazie ABS wypełniony włóknem węglowym, przewodzący elektryczność, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD C 700 kompozyt na bazie HDPE, przewodzący elektryczność, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD C 703 kompozyt na bazie HDPE wypełniony w 20% włóknem szklanym, przewodzący elektryczność, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD C 700 A kompozyt na bazie LDPE, przewodzący elektryczność, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD C 880 kompozyt na bazie POM, 10%PTFE, ochrona przed wyładowaniami statycznymi, wtrysk
ESD C 1000 kompozyt na bazie PBT, przewodzący elektryczność, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD C 1305 kompozyt na bazie PPS wypełniony włóknem szklanym, przewodzący elektryczność, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD C 2500 kompozyt na bazie PC/ABS, przewodzący elektryczność, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD C 2800 B-55A Black kompozyt na bazie termoplastycznego elastomeru poliolefinowego, twardość ShA55, przewodzący elektryczność, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD C 2800 B-85A Black kompozyt na bazie termoplastycznego elastomeru poliolefinowego, twardość ShA85, przewodzący elektryczność, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
ESD 4080 kompozyt na bazie PPA wypełniony włóknem węglowym, przewodzący elektryczność, ochrona przed wyładowaniami statycznymi wtrysk
kompozyty ekranujące fale elektromagnetyczne oraz fale radiowe (EMI/RFI)
EMI 161 kompozyt na bazie PP wypełniony 10% włókien stalowych, przewodzący elektryczność, ochrona przed EMI/RFI/ESD* wtrysk
EMI 161 Z kompozyt na bazie PP wypełniony 10% włókien stalowych, przewodzący elektryczność, ochrona przed EMI/RFI/ESD*, składniki kompozytu z atestem do kontaktu z żywością (FDA) wtrysk
EMI 260.5 kompozyt na bazie PA wypełniony 5% włókien stalowych, przewodzący elektryczność, ochrona przed EMI/RFI/ESD* wtrysk
EMI 330 C FR kompozyt na bazie PC wypełniony 5% włókien stalowych, unieplaniony do klasy V0@1,5mm, przewodzący elektryczność, ochrona przed EMI/RFI/ESD* wtrysk
EMI 331 E FR kompozyt na bazie PC wypełniony 10% GF oraz 10% włókien stalowych, unieplaniony do klasy V0@1,5mm, przewodzący elektryczność, ochrona przed EMI/RFI/ESD* wtrysk
EMI 362 Z kompozyt na bazie PC wypełniony 10% włókien stalowych, przewodzący elektryczność, ochrona przed EMI/RFI/ESD*, składniki kompozytu z atestem do kontaktu z żywością (FDA) wtrysk
EMI 660.5 kompozyt na bazie ABS wypełniony 5% włókien stalowych, przewodzący elektryczność, ochrona przed EMI/RFI/ESD* wtrysk
EMI 662 kompozyt na bazie ABS wypełniony 10% włókien stalowych, przewodzący elektryczność, ochrona przed EMI/RFI/ESD* wtrysk
EMI 660.5 FR kompozyt na bazie ABS wypełniony 5% włókna stalowego, unieplaniony do klasy V0@1,5mm, przewodzący elektryczność, ochrona przed EMI/RFI/ESD* wtrysk
EMI 861 kompozyt na bazie POM wypełniony 10% włókna stalowego, przewodzący elektryczność, ochrona przed EMI/RFI* wtrysk
EMI 960.5 kompozyt na bazie PSU wypełniony 5% włókien stalowych, przewodzący elektryczność, ochrona przed EMI/RFI/ESD* wtrysk
EMI 1060.75 kompozyt na bazie PBT wypełniony 8% włókien stalowych, przewodzący elektryczność, ochrona przed EMI/RFI/ESD* wtrysk
EMI 1361 kompozyt na bazie PPS wypełniony 10% włókien stalowych, przewodzący elektryczność, ochrona przed EMI/RFI/ESD* wtrysk
EMI 2560.5 kompozyt na bazie PC/ABS wypełniony 5% włókien stalowych, przewodzący elektryczność, ochrona przed EMI/RFI/ESD* wtrysk
EMI 2561 HF kompozyt na bazie PC/ABS wypełniony 10% włókien stalowych, wysoka płynność, przewodzący elektryczność, ochrona przed EMI/RFI/ESD* wtrysk
EMI 2861-60A kompozyt na bazie termoplastycznego elastomeru poliolefinowego, twardość ShA60, wypełniony 10% włókien stalowych, przewodzący elektryczność, ochrona przed EMI/RFI/ESD* wtrysk

* EMI/RFI/ESD zakłócenia elektromagnetyczne/ zakłócenia fal radiowych / wyładowania elektrostatyczne