pl en

PP Metalocenowe

Tworzywo częściowo krystaliczne o gęstości 0.91 g/cm3. Nieodporne na działania niskich temperatur. Bardzo dobra odporność chemiczna z wyjątkiem aromatycznych i chlorowanych węglowodorów.
Metalocenowe gatunki PPR cechuje doskonała przezroczystość, lepsza odporność na odkształcenia i wyższe właściwości organoleptyczne. Katalizatory metalocenowe umożliwiają wytwarzanie PP o znacznie wyższej jednorodności i stopniu czystości. Skurcz przetwórczy : 1,5-3%.

PP LUMICENE

Nazwa handlowa MFI [g/cm³] (2,16kg -230°C) Zastosowanie
Lumicene MR10MX0 10 Opoakowania <5L, profile, compound&masterbatch, opakowania kosmetyczne i spożywcze
Lumicene MR30MC2 30 Nakretki, artykuły gospodarstwa domowego, opakowania kosmetyczne i spożywcze
Lumicene MR60MC2 60 Nakretki, artykuły gospodarstwa domowego, opakowania kosmetyczne i spożywcze