pl en

TPV

TPV są to tak zwane dynamicznie sieciowane mieszaniny, przeważnie o składzie PP/EPDM. Sieciowany kauczuk EPDM zdyspergowany jest w termoplastycznej fazie PP, co daje właściwości podobne do gumy, pozwalając jednocześnie przetwarzać te materiały przy pomocy klasycznych metod przetwórstwa termoplastów, takich jak wtrysk. Nasycona struktura nadaje produktom bardzo dobrą odporność termiczną, UV, na chemikalia, oleje, rozpuszczalniki i ozon w długim interwale czasowym. Łatwość barwieniu. Zastosowanie: szeroki zakres, w tym wynikające z przedstawionych odporności. Przemysł samochodowy, budownictwo, urządzenia elektryczne, kable i uszczelki pracujące na zewnątrz.

Nazwa handlowa Charakterystyka Zastosowanie
KGL Elastomer 65A-7132 Typ EPDM/PP dynamicznie sieciowany. Nie wymaga specjalnego suszenia. Doskonała odporność cieplna na UV i chemikalia. Surowiec ogólnego stosowania, do wtrysku i wytłaczania. Uszczelki na okna i drzwi, membrany pomp, profile, węże. Elementy hydrauliki.
KGL Elastomer 40A-7122 Typ EPDM/PP dynamicznie sieciowany. Nie wymaga specjalnego suszenia. Doskonała odporność cieplna na UV i chemikalia. Surowiec ogólnego stosowania, do wtrysku i wytłaczania, na wyroby o charakterystyce bliskiej gumie. Uszczelki na okna i drzwi, membrany pomp, profile, węże. Elementy hydrauliki.