pl en

SEBS

SEBS są to częściowo nasycone kopolimery blokowe składające się z twardej fazy polistyrenowej i miękkiej etylenowo/propylenowej, powstałej w wyniku uwodornienia wiązań nienasyconych. Obecność twardych domen polistyrenowych w matrycy elastomerowej zapewnia fizyczne sieciowanie wyrobów z SEBS. Materiały te posiadają bardzo dobrą elastyczność i są łatwe w przetwarzaniu i barwieniu. W pełni nasycony charakter fazy elastycznej powoduje, że SEBS są odporne na działanie czynników atmosferycznych, ozonu i UV. Większy zakres temperatur stosowania i możliwość wyższych temperatur przetwórstwa. Zastosowanie: do bardziej wymagających wyrobów, jak w przemyśle samochodowym i budowlanym. Węże i kable. Obtrysk wielokomponentowy na wyroby techniczne, artykuły medyczne, gospodarstwa domowego, sportowe i wiele innych.

Nazwa handlowa Charakterystyka Zastosowanie
KGL Elastomer 10A-3746 czarny Napełniony materiał. Łatwy w przetwórstwie. Podwyższona odporność cieplna, na UV i wiele chemikaliów. Dobra przyczepność to wielu tworzyw. Surowiec ogólnego stosowania, do wtrysku i wytłaczania. Artykuły gospodarstwa domowego. Uszczelki, profile, maty, elementy obuwia. Rączki i uchwyty. Podkładki antywibracyjne.
KGL Elastomer 20A-3746 naturalny Napełniony materiał. Łatwy w przetwórstwie. Podwyższona odporność cieplna, na UV i wiele chemikaliów. Dobra przyczepność to wielu tworzyw. Surowiec ogólnego stosowania, do wtrysku i wytłaczania. Artykuły gospodarstwa domowego. Uszczelki, profile, maty, elementy obuwia. Rączki i uchwyty. Podkładki antywibracyjne.
KGL Elastomer 40A-3746 czarny i naturalny Napełniony materiał. Łatwy w przetwórstwie. Podwyższona odporność cieplna, na UV i wiele chemikaliów. Dobra przyczepność to wielu tworzyw. Surowiec ogólnego stosowania, do wtrysku i wytłaczania. Artykuły gospodarstwa domowego. Uszczelki, profile, maty, elementy obuwia. Rączki i uchwyty. Podkładki antywibracyjne.
KGL Elastomer 50A-3143 naturalny Napełniony materiał. Łatwy w przetwórstwie. Podwyższona odporność cieplna, na UV i wiele chemikaliów. Dobra przyczepność to wielu tworzyw. Surowiec ogólnego stosowania, do wtrysku i wytłaczania. Artykuły gospodarstwa domowego. Uszczelki, profile, maty, elementy obuwia. Rączki i uchwyty. Podkładki antywibracyjne.
KGL Elastomer 60A-3720, transparentny Nienapełniony materiał. Łatwy w przetwórstwie. Podwyższona odporność cieplna, na UV i wiele chemikaliów. Dobra przyczepność do wielu tworzyw. Surowiec ogólnego stosowania,  głównie do wytłaczania. Artykuły gospodarstwa domowego. Uszczelki, profile, maty, elementy obuwia. Drobne elementy techniczne. Rączki i uchwyty.
KGL Elastomer 60A-3746 naturalny Napełniony materiał. Łatwy w przetwórstwie. Podwyższona odporność cieplna, na UV i wiele chemikaliów. Dobra przyczepność do wielu tworzyw. Surowiec ogólnego stosowania, głównie do wtrysku. Artykuły gospodarstwa domowego. Uszczelki, profile, maty, elementy obuwia. Rączki i uchwyty.
KGL Elastomer 65A-3126 czarny Napełniony materiał, zabarwiony na czarno. Podwyższona odporność cieplna, na UV i wiele chemikaliów. Dobra przyczepność to wielu tworzyw. Surowiec ogólnego stosowania. Głównie do wytłaczania, artykuły techniczne, uszczelki, maty.
KGL Elastomer 70A-3235 czarny i naturalny Napełniony materiał. Łatwy w przetwórstwie. Podwyższona odporność cieplna, na UV i wiele chemikaliów. Dobra przyczepność do wielu tworzyw. Surowiec specjalnie zaprojektowany do obtrysku ABS. Dobra adhezja również do innych tworzyw
KGL Elastomer 80A-3146 naturalny Napełniony materiał. Łatwy w przetwórstwie. Podwyższona odporność cieplna, na UV i wiele chemikaliów. Dobra przyczepność do wielu tworzyw. Surowiec ogólnego stosowania, do wtrysku i wytłaczania. Artykuły gospodarstwa domowego. Uszczelki, profile, maty, elementy obuwia. Rączki i uchwyty. Podkładki antywibracyjne.
KGL Elastomer 90A-3146 naturalny Napełniony materiał. Łatwy w przetwórstwie. Podwyższona odporność cieplna, na UV i wiele chemikaliów. Dobra przyczepność do wielu tworzyw. Surowiec ogólnego stosowania, do wtrysku i wytłaczania. Artykuły gospodarstwa domowego. Uszczelki, profile, maty, elementy obuwia. Rączki i uchwyty. Podkładki antywibracyjne.
KGL Elastomer 50D-3140 transparentny Napełniony materiał. Łatwy w przetwórstwie. Podwyższona odporność cieplna, na UV i wiele chemikaliów. Dobra przyczepność do wielu tworzyw. Surowiec ogólnego stosowania, do wtrysku i wytłaczania. Artykuły gospodarstwa domowego. Uszczelki, profile, maty, elementy obuwia. Rączki i uchwyty. Podkładki antywibracyjne.