pl en
Structure

 • Dystrybucja granulatów tworzyw sztucznych,
 • Import surowców i półproduktów,
 • Sprzedaż i export tworzyw sztucznych,
 • Od 2010 również produkcja opakowań na rzecz Marcato,
 • Nadzór właścicielski nad podmiotami zależnymi.

 • Forma prawna: Spółka z o.o.
 • Siedziba: Rzakta, Polska
 • Kapitał zakładowy: 4 300 000,00 PLN
 • Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: 100%

Podstawowy przedmiot działalności:

 • Produkcja folii metodą ekstruzji i opakowań metodą termoformowania,
 • Procesy etykietowania, wklejania wkładek absorpcyjnych, nadruku i regranulacji,
 • Sprzedaż wyrobów gotowych z tworzyw sztucznych.

Elastyczny i uniwersalny producent opakowań z tworzyw sztucznych. Rozwój oparty na nowoczesnych technologiach produkcji, własnej działalności badawczo-rozwojowej oraz autorskich pomysłach designerskich.

 • Forma prawna: Spółka z o.o.
 • Siedziba: Mościska, Polska
 • Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN
 • Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: 100%

Podstawowy przedmiot działalności:

 • Outsourcing księgowości i kadr w ramach Grupy,
 • Dystrybucja granulatów tworzyw sztucznych i środków barwiących.

W swojej działalności C.E.P. prowadzi współpracę gospodarczą z przedsiębiorstwami z wielu państw. Poszerzanie i zacieśnianie kontaktów międzynarodowych jest jednym z ważniejszych elementów działalności C.E.P.

 • Forma prawna: UAB (Spółka z o.o.)
 • Siedziba: Wilno, Litwa
 • Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: 100%

Podstawowy przedmiot działalności:

 • Dystrybucja granulatów tworzyw sztucznych i środków barwiących.

Koncentruje się na sprzedaży na rynku litewskim, łotewskim i estońskim.

 • Forma prawna: Spółka z o.o. Spółka komandytowa
 • Siedziba: Niepruszewo, Polska
 • Kapitał zakładowy: 340 000,00 PLN
 • Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: 99%

Podstawowy przedmiot działalności:

 • Projektowanie i budowa form na maszyny termoformujące,
 • Doradztwo techniczne w zakresie termoformowania

FFK wspiera pozostałe spółki z Grupy w zakresie produkcji form do termoformowania.

KGL Group activity

Grupa KGL prowadzi działalność na rynku tworzyw sztucznych w zakresie dystrybucji granulatów oraz produkcji opakowań dla sektora spożywczego. Szczegółowe informacje na temat obszarów działalności Grupy przedstawiono poniżej.

Dystrybucja granulatu tworzyw sztucznych
Produkcja i sprzedaż folii oraz opakowań z tworzyw sztucznych
Dystrybucja surowca (granulatów tworzyw sztucznych) prowadzona jest przez:

 • Korporacja KGL S.A. ,
 • C.E.P. Polska Sp. z o.o.,
 • UAB Korporacja KGL (Litwa).

Ponadto Spółka prowadzi dystrybucję za pośrednictwem swoich oddziałów w Tychach, Kostrzynie Wielkopolskim a także Bratysławie.

Grupa dystrybuuje następujące towary:

 • Tworzywa techniczne / konstrukcyjne,
 • Tworzywa z grupy poliolefin,
 • Tworzywa styrenowe.
Produkcja folii i opakowań prowadzona jest głównie przez spółki zależne od Emitenta:

 • Marcato Sp. z o.o,,
 • FFK Moulds Sp. z o.o. Sp. k. (wsparcie produkcji).

Częściowo produkcja odbywa się również w oparciu o infrastrukturę podmiotu dominującego – spółki Korporacja KGL SA.

Grupa wytwarza następujące produkty:

 • Folie,
 • Opakowania.

Grupa KGL od kilku lat koncentruje swoje wysiłki na zwiększeniu skali działalności produkcyjnej. W tym zakresie spółka sukcesywnie rozbudowuje zaplecze produkcyjne poprzez zakup i budowę hal produkcyjnych, zakup maszyn i innych urządzeń produkcyjnych. Zgodnie z przyjętą strategią Grupa zamierza uruchomić Centrum Badań i Rozwoju (CBR), w którym opracowywane będą projekty innowacyjnych produktów. Oddane do użytku CBR planowane jest na II połowę 2017 r.

Geograficzne lokalizacje poszczególnych spółek Grupy KGL

 

Model biznesu

 

Model biznesowy Grupy KGL opiera się na dwóch segmentach działalności:

 • dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych,
 • produkcji opakowań z tworzyw sztucznych metodą termoformowania.

Dystrybucja prowadzona jest przez podmiot dominujący Grupy – spółkę Korporacja KGL SA oraz spółki zależne tj. C.E.P. Polska Sp. z o.o. oraz Korporację KGL UAB z siedzibą w Wilnie. Produkcja opakowań prowadzona jest przez spółki zależne tj. Marcato Sp. z o.o. oraz przez podmiot dominujący tj. Korporację KGL SA. Spółka FFK Moulds sp. z o.o. sp.k. pełni rolę spółki wspierającej produkcję w zakresie wytwarzania narzędzi produkcyjnych (form). Folia, wytwarzana przez Grupę KGL, niemal w całości przeznaczana jest na potrzeby własne produkcji opakowań.

Działalność dystrybucyjna

Grupa KGL jest jednym z wiodących dystrybutorów tworzyw sztucznych w Polsce. W swojej działalności Emitent koncentruje się na trzech kategoriach tworzyw sztucznych: tworzywa techniczne / konstrukcyjne, poliolefiny i tworzywa styrenowe. Misją Grupy jest być rzetelnym partnerem w obszarze dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych.

W ramach działalności dystrybucyjnej Grupa koncentruje się na trzech kategoriach tworzyw sztucznych:

Tworzywa techniczne/konstrukcyjne
 Tworzywa specjalistyczne, które spełniają szereg różnorodnych wymagań z zakresu własności mechanicznych, termicznych oraz odporności chemicznej. Grupę te tworzą m.in. tworzywa:

 • przewodzące energie elektryczną,
 • przewodzące ciepło,
 • odporne termicznie,
 • odporne na zużycie,
 • o wysokim ciężarze właściwym,
 • skrystalizowane,
 • stopy różnych rodzajów tworzyw sztucznych.

Znajdują one zastosowanie m.in. w budownictwie (rury, kształtki), a także w branżach producentów zabawek, części samochodowych (elementy systemów doprowadzania powietrza, spalin, ogrzewania, wtrysku paliwa, koła pasowe, obudowy termostatów, pompy, zawory, uszczelnienia), sprzętu RTV i AGD, w medycynie (protezy stawów), a także w aplikacjach mających kontakt z żywnością oraz w przemyśle chemicznym (korpusy zaworów, wirniki pomp).

Ponadto nadają się do zastosowania w elementach pracujących (koła zębate, dźwignie, łożyska, prowadnice, ślimaki, wirniki pomp zastępując metale lekkie, pod dużym obciążeniem termicznym i mechanicznym.

Dystrybucja tworzyw technicznych oraz specjalistycznych charakteryzuje się uzyskiwaniem najwyższej marży.

Tworzywa styrenowe
Ze względu na dużą różnorodność, polimery styrenowe charakteryzują się wieloma cennymi właściwościami, dzięki czemu są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu.Najważniejsze cechy:

 • są lekkie, odporne na wodę, mają doskonałe właściwości termoizolacyjne.
 • w przemyśle spożywczym maksymalnie zabezpieczają żywność przed zepsuciem.
 • cechuje je wysoki stosunek wytrzymałości do ciężaru, co pozwala na większe oszczędności energii podczas transportu i obniżenie kosztów
 • niektóre polimery styrenowe mają postać przezroczystego, wytrzymałego mechanicznie tworzywa.
 • zapewniają dobrą izolację elektryczną.
 • są łatwe w produkcji i przetwórstwie. Łatwo można je barwić i uzyskiwać wiele atrakcyjnych wariantów kolorystycznych
 • umożliwiają łatwy recykling.

Tworzywa zaliczające się do grupy tworzyw standardowych / masowych, których odbiorcami są przede wszystkim producenci styropianu, opakowań do żywności oraz produktów technicznych, kosmetyków. Z tworzyw styrenowych produkuje się opakowania, pudełka, pojemniki, elementy sprzętów RTV i AGD, obcasy do obuwia, zabawki, artykuły reklamowe, elementy mebli, płyty i kształtki styropianowe, elementy dekoracyjne, itp.

Poliolefiny
Półkrystaliczne termoplasty z grupy tworzyw standardowych, wysoce odporne na uszkodzenia mechaniczne, dobrze wytrzymują działanie olejów i rozpuszczalników.Do tej grupy należą polietyleny (PE) i polipropyleny (PP) (50% produkcji tworzyw na świecie).

Służą jako opakowania produktów zarówno przemysłowych (zabawki, sznurek rolniczy, folii, doniczek, opakowań technicznych, sprzętu RTV i AGD, części samochodowych) jak i spożywczych (pieczywa, owoców, warzyw, wyrobów cukierniczych).

Tworzywo to jest bezpieczne dla zdrowia, a po zużyciu nadaje się w 100% do recyklingu. Z uwagi na wysoką przezroczystość i połysk pozwala uzyskać doskonałą prezentację pakowanego asortymentu także o nieregularnych kształtach.

Poliolefiny są przedstawicielami tworzyw masowych, których dystrybucja charakteryzuje się niską marżą.

Model dystrybucji towarów przez Grupę KGL

Proces dystrybucji tworzyw sztucznych do klientów KGL odbywa się na dwa sposoby.

1.

Dostawy bezpośrednio do klientów końcowych na specjalne zamówienie (z pominięciem magazynów)

2.

Grupa utrzymuje magazyn granulatów tworzyw sztucznych, udostępniając towar mniejszym dystrybutorom lub producentom zgłaszającym popyt na małe ilości surowca (tzw. sprzedaż na palety).

Oferta dystrybucyjna KGL skierowana jest do podmiotów, którzy ze względu na zróżnicowane wolumeny zamówień posiadają ograniczony lub utrudniony dostęp do producentów realizujących zamówienia o znacznych wolumenach. Ponadto, ze względu na fakt, że znaczna część producentów zlokalizowana jest w Azji, wieloletnie doświadczenie KGL w zakresie organizacji dostaw surowca z odległych rejonów, w tym szczególnie w kwestiach organizacyjnych i rozliczeniowych stanowi atrakcyjną ofertę dla mniej doświadczonych podmiotów.

Ponadto, w cenie surowca KGL oferuje doradztwo techniczno – technologiczne, szczególnie w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Oferta ta dotyczy szczególnie tworzyw technicznych i specjalistycznych, których rozwiązania w zakresie przetwórstwa i zastosowania nie zostały jeszcze w pełni rozpowszechnione na rynku polskim.

Korporacja KGL stale monitoruje panujące trendy w zakresie podaży i popytu na tworzywa sztuczne zarówno w skali światowej jak i w obszarze rynków, na których prowadzi dystrybucję. W efekcie prowadzonych analiz Grupa posiada wiedzę na temat zapotrzebowania na poszczególne grupy tworzyw sztucznych. W oparciu o doświadczenie o bieżące analizy KGL z wyprzedzeniem kontraktuje surowce o większych wolumenach ilościowych w celu dalszej ich odsprzedaży na rynku lokalnym. Zarząd Emitent przypomina, iż przeznaczenie części środków z emisji na cele związane z zakupami surowców pod dystrybucję pozwoliło zwiększyć skalę działalności dystrybucyjnej, co przełożyło się na możliwość uzyskania korzystniejszych marż u producentów.

Działalność produkcyjna

Produkty

Emitent produkuje opakowania z różnych rodzajów tworzyw sztucznych odpowiadających potrzebom i specyfice wielu segmentów rynku. Niemniej jednak KGL skupia się na produkcji opakowań do produktów spożywczych, które wykorzystywane są przede wszystkim w branży FMCG.

Opakowania produkowane są metodą termoformowania, w której folia jest surowcem bazowym. Termoformowane to proces technologiczny, w którym ze sztywnych folii lub płyt, podgrzanych wstępnie do temperatury bliskiej mięknienia (charakterystycznej dla danego tworzywa), formuje się produkty o określonych kształtach.

Do produkcji opakowań wykorzystuje następujące rodzaje tworzyw:

Polistyren (PS)
 • Polimer z grupy poliolefin otrzymywany w procesie polimeryzacji styrenu,
 • Po zmieszaniu z dodatkami polistyren stanowi podstawę wielu tworzyw sztucznych (oznaczanych literami PS),
 • Jest: bezbarwny, twardy, kruchy,
 • Polistyren to termoplast (tj. tworzywo formowane przez topienie) o niskiej elastyczności,
 • Stosowany jest w produkcji np.: opakowań do CD, szczoteczek do zębów, jednorazowych maszynek do golenia, a najbardziej masowym produktem jest forma spieniona – styropian,
 • KGL wykorzystuje ten surowiec do produkcji opakowań do jaj, ciastek, słodyczy i przekąsek oraz naczyń jednorazowych.

Polipropylen (PP)
 •  Jeden z najbezpieczniejszych tworzyw wykorzystywanych w przemyśle opakowań do żywności,
 • Posiada dużą odporność chemiczną (prawie całkowicie odporny na działanie kwasów, zasad, soli i rozpuszczalników organicznych),
 • Obojętny fizjologicznie,
 • Łatwy w przetwórstwie (metodami wtryskiwania, wytłaczania, i termoformowania), a wyroby z tego tworzywa można spawać i zgrzewać oraz metalizować i nadrukowywać,
 • Główne zastosowania PP to przewody do wody i cieczy agresywnych, zbiorniki, naczynia laboratoryjne, sprzęt medyczny (strzykawki, opakowania leków), a także przemyśle włókienniczym: oprzyrządowanie narażone na działanie chemikaliów, włókna, dywany, tkaniny techniczne, izolacje kabli i przewodów, samochodowe zderzaki, części karoserii oraz elementy wyposażenia wnętrza samochodów, AGD i zabawki,
 • KGL wykorzystuje PP do produkcji pojemników do mięsa, naczyń jednorazowych, opakowań do ciastek oraz dozowników dla chemii domowej.

Poliester (PET)
 •  Główne cechy: termoplastyczny, wytrzymałość, duża sztywność, trudno zapalność, odporność termiczna, dobre własności optyczne, możliwość barwienia na dowolny kolor, łączenia z innymi tworzywami, wysoka barierowość (odporność na przenikanie pary wodnej i gazów),
 • Uchodzi za wyjątkowo przyjazne dla środowiska (elementy wykonane z PET nadają się do ponownego przetworzenia),
 • Stosowany na dużą skalę m.in. do produkcji włókien sztucznych i butelek do napojów bezalkoholowych, opakowań do żywności, obudów urządzeń elektronicznych, dzianin i tkanin (np. polar),
 • KGL wykorzystuje PET do produkcji pojemników do mięs i jaj, tacek do owoców i warzyw, opakowań do ciastek i słodyczy.

 


Innowacyjne produkty

Zgodnie z wytyczoną strategią rozwoju, grupa KGL zamierza rozwijać paletę oferowanych produktów, które cechować będzie unikalność zarówno pod względem rozwiązań technologicznych jak również w zakresie innowacyjnych technik ich produkcji. Do najważniejszych z zapowiadanych innowacyjnych rozwiązań należą: produkty wytworzone w oparciu o produkty z predykatów, opakowania żaroodporne oraz materiały (struktury) spienione.

 

Produkty z recyklingu

Grupa KGL wdrożyła instalację umożliwiające produkcję opakowań w oparciu o surowiec pochodzący w recyklingu (rPET). Tworzywo rPET (czyli poliester) wytwarzany jest ze zużytych plastikowych butelek po napojach, które są rozdrabniane a następnie topione, w wyniku czego odzyskiwany jest surowiec PET (politereflan etylu), który jest oczyszczany i przetwarzany następnie na granulat.

Grupa KGL wdrożyła rozwiązania umożliwiające zastosowanie rPET do produkcji opakowań dla żywności. Ze względu na znacznie niższe koszty zakupu surowca z recyklingu, koszty produkcji opakowań przy wykorzystaniu tworzywa rPET są znacznie niższe, co korzystnie przekłada się na marże.

W zakresie produkcji opakowań z rPET Emitent w 2016 r zainstalował odpowiednia infrastrukturę umożliwiającą rozpoczęcie produkcji.  W ramach spółki Marcato zainstalowano specjalistyczne linie do produkcji folii rPET, a także wieżę SSP, na której realizowany jest proces usprawniania płatka PET oraz przemiałów poprodukcyjnych.

 

Opakowania żaroodporne

Jednym z produktów, nad którymi Grupa prowadzi prace są żaroodporne opakowania z folii CPET. W ramach Grupy prowadzone są prace nad wytworzeniem narzędzi (form) do przetwórstwa CPET. Uruchomienie produkcji folii CPET pozwoli firmie wdrożyć na rynek innowacyjne opakowania do dań gotowych, których podstawową cechą wyróżniającą jest odporność na temperatury około 200 °C. Rozwiązanie to umożliwi użycie zapakowanych w nie dań gotowych w klasycznych piekarnikach i piecach kuchennych. Obecnie oferowane przez Marcato oraz jej konkurentów opakowania przeznaczone do tego typu produktów, wykonane są z materiału typu PP lub PP barierowego, przez co mogą być używane jedynie w kuchenkach mikrofalowych. Opakowania wykonane z CPET oraz CPET spienionego podlegać będą pełnemu recyklingowi a do ich wytworzenia zastosowane będą mogły być materiały pochodzące w dużej części z recyklingu.

Materiały (struktury) spienione

W Grupie KGL wdrażany jest proces badawczo – rozwojowy w zakresie opracowania materiałów spienionych. Materiały, które poddane zostaną badaniu to przede wszystkim poliestry (PET) oraz biodegradowalne (PLA). Celem badań będzie wypracowanie spienionych struktur materiałowych, które wykorzystane zostaną do produkcji opakowań o zredukowanej wadze, które zdolne będą konkurować cenowo z obecnie stosowanymi na rynku materiałami opakowaniowymi. Dodatkową cechą wyróżniającą nowe opakowania będzie ich zdolność do recyklingu. Zainicjowany proces wdrożenia produkcji opakowań ze struktur spienionych będzie odpowiedzią na zapytania i oczekiwania, jakie w tym temacie składają kluczowi dla Grupy KGL klienci.

Prowadzenie i wdrożenie innowacyjnych produktów i rozwiązań (w tym wskazanych powyżej) prowadzone będzie w ramach Centrum Badań i Rozwoju. Na dzień opublikowania niniejszego raportu Grupa jest w trakcie realizacji prac budowlanych CBR. Uruchomienie CBR przewidywane jest do końca 2017 r. Szczegółowe informacje nt. funkcji CBR, a także postępu prac i kosztów budowy centrum wskazane w dalszej części raportu.

Infrastruktura grupy

STRATEGY

KGL GROUP MISSION STATEMENT

Misją Grupy KGL jest:

 • dostarczanie klientom zgodnie z ich potrzebami granulatów tworzyw sztucznych i opakowań
 • profesjonalne reprezentowanie dostawców na obsługiwanych rynkach.

Zarząd jest zaangażowany w budowę silnej i nowoczesnej organizacji, która potrafi sprostać wymaganiom rynku w zakresie dostarczania wysokiej jakości usług oraz produktów, a w konsekwencji zdolnej do generowania zysków na poziomach satysfakcjonujących akcjonariuszy. Grupa nieustannie poszerza gamę oferowanych produktów dopasowując asortyment do potrzeb klientów. Dobór towarów i produktów dokonywany jest w oparciu o prowadzone przez Spółkę badania marketingowe oraz na bazie potrzeb zgłaszanych bezpośrednio przez klientów. Grupa KGL dąży przede wszystkim do tego, aby znak i nazwa KGL kojarzyły się z solidnością i najwyższą jakością usługi i produktu. Poszerzanie kompetencji i zdobywanie nowych umiejętności są głównymi czynnikami sukcesu Grupy KGL, które w przyszłości pozostaną bardzo istotnym elementem kultury biznesowej tej organizacji.

Basic strategic goals of KGL Group

Zarząd przyjął plan organicznego rozwoju.

Celem Grupy jest dążenie do uzyskania znaczącej pozycji na rynku dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych w Polsce. Grupa zamierza utrzymać pozycję rzetelnego partnera w obszarze dystrybucji granulatów i dostarczać tworzywa do małych i średnich odbiorców, którzy nie są w stanie realizować zamówień bezpośrednio u producentów.

Uwzględniając specyfikę rynku w zakresie poszczególnych rodzajów tworzyw sztucznych Grupa KGL zamierza:

 1. uzyskać znaczącą pozycję na rynku w segmencie tworzyw technicznych i konstrukcyjnych
 2. ugruntować swój wizerunek jako solidnego partnera w segmencie tworzyw masowych
 3. rozwijać dodatkowy obszar usług aktywnego doradztwa w ramach dystrybucji tworzyw sztucznych.

Cele te od lat skutecznie realizowane są poprzez ciągłe poszerzanie oferty tworzyw będących przedmiotem sprzedaży, a także stopniowym rozwijaniem działów o funkcji doradczej.

Celem Grupy jest dążenie do uzyskania dominującej pozycji w Polsce w segmentach produkcji opakowań do żywności (a w szczególności opakowań do jaj, mięsa i ciastek), a także wprowadzenie do oferty nowych, innowacyjnych produktów charakteryzujących się rozwiązaniami technicznymi niespotykanymi u konkurentów.

Mając na uwadze panujące trendy i prężnie rozwijający się sektor opakowań spożywczych z tworzyw sztucznych Grupa zamierza:

 1. skoncentrować się na segmencie produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego,
 2. podnieść poziom innowacyjności oferowanych rozwiązań w opakowaniach dla sektora spożywczego w celu zaspokojenia nawet najbardziej złożonych potrzeb odbiorców w zakresie jakości, bezpieczeństwa oraz funkcjonalności oferowanych produktów,
 3. zwiększyć stopień uniezależnienia się od dostaw folii od podmiotów zewnętrznych poprzez znaczne powiększenie posiadanych zdolności produkcyjnych folii,
 4. zwiększyć udział surowców wtórnych, w tym pochodzących z recyklingu w produkcji folii i opakowań dla przemysłu spożywczego.

INVESTMENT IN INNOVATION PLAN

br

Plan realizacji inwestycji

 • 2015 – opracowanie koncepcji i planów budowy
 • styczeń 2016 – rozpoczęto prace projektowe.
 • 13 stycznia 2016 r. – umowa na sporządzenie dokumentacji budowlanej i wykonanie prac budowlano-montażowych.

(planowane zakończenie prac do końca 2016 r. )

 • projekt powinien zostać zrealizowany w 2017 r. z możliwością ukończenia części prac w roku 2018.

Korzyści z budowy CBR:

 • Możliwość samodzielnego tworzenia narzędzi produkcyjnych (formy)
  • obecnie koszt zakupu form do produkcji wynosi ok. 1,5 mln zł rocznie, natomiast po budowie CBR koszt ten ulegnie częściowej redukcji
 • Optymalizacja kosztowa i czasowa procesu projektowania i wytworzenia form
  • samodzielne wytwarzanie narzędzi do produkcji w postaci form i innych urządzeń niezbędnych w procesie produkcji opakowań
 • Opracowywanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie produkcji opakowań
  • projektowanie prototypów i opracowywanie nowych metod produkcji
  • plan produkcji nowych rodzajów opakowań z CPET (odporny na wysokie temperatury, tj. z przeznaczeniem się do piekarnika), CPET spienionego i PLA (materiał biodegradowalny)
 • Poprawa jakości opakowań
  • możliwość przeprowadzania badań i kontroli jakości produkcji Emitenta w ramach własnej struktury organizacyjnej
  • sprawniejsze projektowanie bezpiecznych prototypów i opracowywanie nowych metod produkcji.
 • Możliwość uzyskiwania dodatkowych przychodów ze sprzedaży do form
  • na poziomie kilkuset tys. zł rocznie

The concept of new products

Biopolimery

 • Zaawansowane prace badawcze i rozwojowe związane ze zbudowaniem nowego typu narzędzi (form), które pozwolą wykonać opakowania z folii polimerowych i biopolimerowych. Linia technologiczna przetwarzająca biopolimery będzie jednym z pierwszych tego typu rozwiązań w skali regionu.

Materiały (struktury) spienione

 • Proces badawczo – rozwojowy materiałów spienionych (przede wszystkim poliestry – PET oraz biodegradowalne – PLA).
 • Celem badań będzie wypracowanie spienionych struktur materiałowych, które wykorzystane zostaną do produkcji opakowań o zredukowanej wadze, które zdolne będą konkurować cenowo z obecnie stosowanymi na rynku materiałami opakowaniowymi.

Wzrost znaczenia recyklingu

 • Badania w kierunku redukcji wagi finalnego produktu i możliwości zawracania odpadów poprodukcyjnych w ramach danego cyklu produkcyjnego. Tym samym zostanie opracowana nowa technologia produkcji, która dzięki zastosowanym formom pozwoli na minimalizację odpadów i znaczące zmniejszenie materiałochłonności procesów produkcyjnych.
 • Badania nakierowane będą na uzyskanie z recyklatów folii do kontaktu z żywnością o unikalnych parametrach użytkowych i przeznaczeniu, a także o wysokich walorach jakościowych i użytkowych.
 • Podstawową cechą wyróżniającą nowe opakowania będzie ich zdolność do recyklingu.

Żaroodporne” opakowania z folii CPET

 • Prace nad wytworzeniem narzędzi (form) do przetwórstwa CPET (plan wdrożenia innowacyjnych opakowań do dań gotowych, których podstawową cechą wyróżniającą jest odporność na temperatury około 200 °C. Rozwiązanie to umożliwi użycie zapakowanych w nie dań gotowych w klasycznych piekarnikach i piecach kuchennych.
 • Obecnie oferowane przez Marcato oraz jej konkurentów opakowania przeznaczone do tego typu produktów, wykonane są z materiału typu PP lub PP-barierowego, przez mogą być używane jedynie w kuchenkach mikrofalowych.
 • Opakowania wykonane z CPET oraz CPET spienionego podlegać będą pełnemu recyklingowi a do ich wytworzenia zastosowane będą mogły być materiały pochodzące w dużej części z recyclingu odpadów produkcyjnych.
Market
Rynek granulatu tworzyw sztucznych

Spółka jest jednym z wiodących dystrybutorów tworzyw sztucznych w Polsce.

Rynek tworzyw sztucznych charakteryzuje się relatywnie małą liczbą producentów oraz dużą liczbą końcowych odbiorców. Grupa KGL współpracuje z kilkuset odbiorcami w kraju i za granicą, przy czym żaden z zewnętrznych odbiorców nie uzyskał udziału w przychodach ze sprzedaży Emitenta, które Spółka uznaje za znaczący. Grupa KGL współpracuje z największymi producentami tworzyw sztucznych na świecie takimi jak: Arkema, Samsung,  Synthos, Slovnaft, MOL, Total oraz wieloma mniejszymi.

W ostatnich latach Spółka dostrzega wzmacniający się trend zacieśniania bezpośredniej współpracy pomiędzy odbiorcami oraz producentami w zakresie tworzyw standardowych. Trend ten w oczywisty sposób wpływa na funkcjonowanie podmiotów dystrybucyjnych i osiągane przez nich marże. Stąd też Grupa KGL kładzie nacisk na rozwój w kategorii tworzyw technicznych, gdzie odbiorcy potrzebują dodatkowej profesjonalnej usługi doradczej związanej z wyborem i zastosowaniem tworzyw sztucznych. Równolegle do typowej działalności dystrybucyjnej Emitent oferuje swoim odbiorcom usługę doradztwa technicznego.

Zadaniem specjalnej komórki powołanej w tym celu jest wszelkiego rodzaju doradztwo oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów przetwórczych lub technicznych w przypadkach wprowadzania nowego produktu.

Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing und Industrieberatung GmbH za Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B

Rynek opakowań

RYNEK OPAKOWAŃ W EUROPIE

Grupa KGL jest wiodącym polskim producentem opakowań z tworzyw sztucznych w technologii termoformowania / termoformingu.

Grupa KGL świadczy usługę produkcji opakowań dla kilkudziesięciu klientów z sektora FMCG. Dostarcza opakowania do branży mięsnej i drobiarskiej, owocowo-warzywnej, garmażeryjnej, jajczarskiej, cukierniczej, słodyczy i przekąsek, chemii domowej i naczyń jednorazowych. Do grona odbiorców Grupa Kapitałowa Emitenta zalicza między innymi:

 • Branża mięsna i drobiarska: Animex, Drosed, Hilton Foods, Indykpol, Prime Food, Pini, Sokołów
 • Branża owocowo-warzywna i garmażeryjna:Drosed, Green Factory, Freshworld.
 • Branża jajczarska: Fermy drobiu Wozniak, Złota Kurka, Ovovita, Fermy Drobiu Mizigier,
 • Branża cukiernicza, słodyczy i przekąsek:Mondelez, Lotte Wedel, Lorenz Bahlsen,
 • Branża chemii domowej i naczyń jednorazowych:Reckitt Benckiser, Kreis Pack.

Rynek opakowań z tworzyw sztucznych charakteryzuje się szybkim rozwojem technologicznym nakierowanym na możliwość spełniania coraz wyższych wymagań klientów w zakresie ochrony jakości i bezpieczeństwa opakowanego produktu, praktyczności użycia dla konsumenta oraz wizerunku marketingowego. Klienci Emitenta stale starają się uatrakcyjnić swoje produkty dzięki zastosowaniu nowych i atrakcyjnych rozwiązań opakowaniowych, co zmusza producentów opakowań do bliższej i bardziej elastycznej współpracy z odbiorcami swoich produktów. Równolegle odbiorcy opakowań dążą do minimalizacji kosztów, co dodatkowo wymaga na producentach opakowań konieczność opracowywania nowych rozwiązań w kierunku obniżenia masy opakowań, kosztu zużytych surowców oraz stosowania recyklingu.

W segmencie produkcji opakowań Grupa Emitenta nie jest uzależniona od żadnego z odbiorców.

 

Źródła wzrostu rynku producentów opakowań w Polsce

Czynniki makroekonomiczne

 • Wzrost PKB
 • Wzrost konsumpcji
  • Spadek bezrobocia
  • Wzrost płac
  • Program 500plus
 • Wzrost wielkości produkcji (w tym eksportu):
  • Wzrost eksportu towarów (opakowania w sprzedaży)
  • Wzrost zamówień na opakowania przez międzynarodowe koncerny
 • Liczne inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę produkcyjną
  • która nie tylko zwiększa zaplecze i moce wytwórcze, ale także wpływa na wzrost efektywności produkcji.
  • Analitycy identyfikują, że producenci posiadają nadwyżki zdolności produkcyjnych w wielkości 20-25% co pokazuje dobre perspektywy dla dalszych wzrostów produkcji.
Czynniki społeczne i inne

 • Zmian tendencji w społeczeństwie i gospodarce
  • wzrost konsumpcji,
  • wzrost zużycia produktów spożywczych lepiej opakowanych)
 • Czynniki marketingowe
  • coraz więcej firm traktuje opakowania jako wyróżnik marki

 

Rynek w krajach wysoko rozwiniętych wyznacznikiem zmian dla rynku polskiego

 

History
 • 1992

  1 KGL Corporation was founded in 1992 as a private company. Then a civil partnership Korporacja KGL S.C. Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski was established.

 • 2002

  2 Establishment of Korporacja KGL SA from the transformation of the civil partnership Korporacja KGL S.C. Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski. From the beginning, one of the pillars of the company, was the sale of plastic on the Polish market through own network of distribution points. Development of the product offer, tailored to the expectations of our customers has generated a dynamic growth in sales. With the increase in sales, we decided to change the legal status of the company and its headquarters. Since 2002, the company is a joint stock company and operates under the name Korporacja KGL SA with its registered office in Mościska near Warsaw. Also we launched a subsidiary in Lithuania.

 • 2003

  3 Since 2003 the company has started gradual acquisition through the Issuer all shares in C.E.P. Polska Sp. z o.o.

 • 2004

  4 In 2004, Korporacja KGL SA He joined Marcato Sp. o.o. and by 2010 made the gradual acquisition of 100% shares in the company. In this way, the Group started the activity as a producer and provider of food products packaging.

 • 2010

  5 By 2010, manufacturing took place only in Marcato. In 2010, the Issuer decided to introduce production activities in Korporacja KGL (in Mościska). As a result of this production of packaging for Marcato was launched. In the initial phase of cooperation entire production was carried out from the materials sold by Marcato and all sales of packaging was executed by Marcato. Currently, part of Issuer production is sold on the market by the Issuer. Currently, all areas related to marketing and setting the conditions for cooperation are on the side of Marcato. Issuer due to the fact that it has large and efficient production lines, realizes mass series production, i.e. mainly packaging for eggs, donuts and meat container.

 • 2012

  6 Almost from the beginning the company KGL invested in the development of its know-how and technological base. Bearing in mind current trends and rapidly growing sector of food packaging from plastic Group of the Issuer constantly expands range of products and is constantly investing in new production lines, in order to meet customer expectations and improve the quality of their service. The years 2012 - 2014 and 2015 witnessed a steady development of infrastructure and capacity of the Issuer Group implemented through investments in:
  production real estate,
  thermoforming machines,
  PET extruder,
  molds,
  Other tools and machines.

  An important event in our history was the purchase of a new store in Klaudyn, which took place in 20.

 • 2015

  7 Year 2015 was marked by intensive preparations to conduct a public offering of C Series Shares and the debut of Korporacja KGL on the regulated market on the Warsaw Stock Exchange.

  In the public offering, Company raised over 33 million PLN - which will be used for further development of production capacity, but also to enrich the know-how, so that the Group will be able to introduce new solutions for the packaging market.

Contact

Investor Relations Office

Magdalena Dziekańska

tel.(+48)22 321 30 00

e-mail: ri@kgl.pl