pl
Polska Nagroda Innowacyjności 2017 dla Marcato

Mamy zaszczyt poinformować, że spółka należąca do Grupy KGL – Marcato Sp. z o.o. uzyskała nominację do tytułu Polska Nagroda Innowacyjności 2017 w kategorii: Innowacyjna firma za projekt: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego rozwoju technologii, projektowania i badań w obszarze innowacyjnych form i narzędzi do przetwarzania tworzyw sztucznych i termoformowania w spółce MARCATO w programie prowadzonym […]

Powzięcie informacji o podpisaniu umowy na dofinansowanie z NCBiR

W dniu 19 maja 2017 r powzięliśmy informację o podpisaniu umowy z NCBiR. Umowa określa zasady udzielenia przez Instytucję Pośredniczącą dofinansowania realizacji projektu pt. „Prace badawcze w zakresie opracowania bezodpadowej technologii produkcji spienionej folii poliestrowej(PET) wykonanej w 100% z recyklatu do wytwarzania opakowań termoodpornych z przeznaczeniem dla sektora przemysłu spożywczego” oraz prawa i obowiązki Stron, […]